Stichting Zikna


Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland


     

Projecten

Jeladiem Sjelanoe - Onze kinderen .
Wat behelst dit project? Joods Nederland heeft een fijne infrastructuur er zijn vele organisaties die religieuze sociale en geestelijke hulp aanbieden. Wat ontbreekt is een adres voor families met
kinderen die veel meer dan gemiddelde zorg en aandacht vragen. Lees verder...

Jad Lazaken.

Geef een hand aan de oudere. Wat gaan wij doen? Wij willen niet zomaar bij een bejaarde binnen komen een gesprek hebben en vervolgens weer weggaan.

Dat geeft uiteraard eventjes een goed gevoel. Maar wij willen meer betekenen. Wij willen de ouderen het gevoel geven dat er echt iemand is die meedenkt, iemand die hen begeleidt. Wij willen hiertoe de recent ontwikkelde “Nogach” benadering aanwenden.

Nochach betekent letterlijk tegenover. Maar binnen onze Joodse wereld betekent het veel meer. Het staat voor betrokkenheid, voor een relatie voor oprecht en met gevoel tegenover elkaar staan in het geloof dat iedere menselijke relatie wordt gevoed, inhoud krijgt en kan groeien door de input van de ander. Wij streven ernaar om te kijken welke aanknopingspunten wij hebben met die bejaarde. Van daar gaan we verder.

 

Tikwa la-acharitech.

Oftewel: Er is uiteindelijk hoop. Wij geloven dat er een gat is in joods pastorale kringen in Nederland m.b.t. de opvang van zij die een oorlogsverleden hebben. Er zijn rabbijnen, er zijn professionals tevens zijn er ook maatschappelijk werkers die zich op een geweldige manier inzetten voor de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog. Dit zijn mensen van de eerste, maar ook personen van de tweede en ook wel derde generatie. Zikna ziet mogelijkheden om hier vernieuwend zorg aan te bieden. Wij denken aan moderne therapieën zoals contextuele therapie maar ook kunstgesprekken en een bepaalde vorm van drama en narrativiteit . Wij willen dit gaan ontwikkelen en toepassen samen met professionals die in dit veld werkzaam zijn.

 

Chaj Lajeled.

Daarnaast gaat Zikna zich inzetten voor chronisch zieke joodse kinderen en hun families. Wij kijken hierbij naar families met kinderen met zowel mentale als ook psychische klachten. In beide gevallen beheerst de problematiek vaak het gehele gezinsleven. De ouders proberen zich economisch staande te houden in de hectische maatschappij van 2010. Daarnaast doen zij pogingen om hun probleemkind te verzorgen en geven vervolgens het restje aandacht wat er nog over is aan de eventuele andere kinderen en/of aan zichzelf. De spanningen in deze gezinnen zijn ronduit groot. De huidige joodse zorgsector voorziet hier niet in. Wij voelen dat hier iets aan gedaan kan worden.

Hiertoe starten wij het project “Chaj Lajeled”, leven voor het kind. Hoe willen wij te werk gaan? De door Zikna te financieren, professioneel opgeleide hulpverlener zal op discrete wijze in contact treden met de gezinnen. Deze persoon zal vervolgens gaan spreken met in eerste instantie de ouders maar ook met medici en/of psychologen om te bekijken wat er zowel geestelijk als materieel nodig is en hoe daarin kan worden voorzien. Doordat het gezin door de geboden zorg beter en rustiger gaat functioneren wordt de kwaliteit van het leven van dit kind en de andere in het gezin aanwezige kinderen een stuk groter. Een bekend Joods gezegde is dat hij die één ziel redt eigenlijk een hele wereld redt. Wij willen niet alleen het probleemkind redden, wij gaan voor het gehele gezin.