Stichting Zikna


Naar nieuw Elan in zorgend Joods Nederland


     

Over Ons

Doelstelling.
De stichting Zikna heeft ten doel de bevordering van de geestelijke, zedelijke en materiele ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van de met name oudere joden en chronisch zieke Joodse jongeren en hun ouders in het bijzonder. Lees onder verder

Grotere versie (snelle verbinding gewenst)
Originele versie (zeer snelle verbinding noodzakelijk)

Specifieke aandacht zal worden gegeven met betrekking tot werkzaamheden voor de extra geestelijke en pastorale zorg aan deze doelgroep.

Onder het doel van de stichting wordt tevens begrepen het verlenen van financiële steun aan diegenen die daarvoor op grond van het voorgaande lid in aanmerking komen.

Daarnaast kan materiële steun worden gegeven aan Joodse instellingen, Joodse projecten en Joodse initiatieven. De steun wordt gegeven conform de statuten.

 

Bestuur.
Het bestuur van de stichting is als volgt samgengesteld:
- David Serphos, voorzitter
- Coen Abram, penningmeester
- Hadassa Hirschfeld, lid
- Lija Hellendall, lid

- Henri Vogel, lid

 

Pastoraal medewerker.
- Rabbijn S. Katz B.Th.
Klik hier voor een introductie


Beloningsbeleid.
Bestuurders worden niet betaald, werknemers worden betaald conform de cao PKN.

 

Achtergrond.
Voor meer Achtergrond-informatie,
klik hier

 

Anbi-informatie/Jaarverslagen.
Voor een overzicht,
klik hier